Menu

Nieuwsbrieven wijkvernieuwing Barten-Zuid

In opdracht van de projectorganisatie 'Ons Barten-Zuid' (BrabantWonen, gemeente 's-Hertogenbosch, Divers, Juvans en politie) verzorgt wim Sterks de communicatie in verband met de wijkontwikkeling en herstructurering van de Bosche wijk Barten-Zuid. Een van de concrete activiteiten is de volledige productie van een tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Lees meer...

Sociaal profiel, hulpmiddel bij wijk- en plattelandsvernieuwing

Professionals die zich bezighouden met wijkvernieuwing kijken vaak met enige afstand naar het werkgebied. Een zekere mate van distantie is absoluut van waarde. Echter, een blik vanuit het hart van de samenleving biedt een ander perspectief en levert waardevolle informatie op.
Informatie die helpt bij het creëren van draagvlak en de ontwikkeling van een toekomstbestendige wijk waar plaats is voor huidige en nieuwe bewoners. De uitgangspunten in dit artikel gelden ook voor de vernieuwing van het platteland. Om de essentie van de boodschap te concretiseren, spreek ik in deze blog uitsluitend over wijkvernieuwing.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed