Menu

Succesfactoren huurdersparticipatie

Voor een succesvolle participatie van huurders zijn er vele succesfactoren. Enkele daarvan zijn samen te vatten in 5 tips:
Particiaptie is maatwerk;
Participatie werkt alleen van buiten naar binnen;
Participatie werkt alleen op basis van kleinschaligheid;
Participatie is een gestuurd organisch proces;
Particiapatie werkt alleen als het voor corporatie en huurders iets oplevert.

Lees meer...

Huurdersparticipatie: filosofie en sturingsinstrument

Met de invoering van de vernieuwde Woningwet op 1 juli 2015 werd ‘participatie’ een begrip in de corporatiewereld: huurders kregen meer inspraak en zeggenschap. Toen de Wet goed en wel van kracht was, kwamen ook de vragen. Hoe geef je huurders meer inspraak en zeggenschap? Wie zijn de huurders? Is representativiteit noodzakelijk? Waarover laat je huurders meepraten? Wat doe je met je bevindingen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan: meer vragen dan antwoorden. Ook nu, jaren na de invoering van de vernieuwde Wet, zijn er nog steeds vragen. Dat is overigens niet erg, die zullen er altijd blijven en getuigen van vernieuwingsdrang. Een van de grootste uitdagingen van dit moment is de vraag hoe we de bedrijfsvoering zodanig kunnen inrichten dat de output van particiaptie optimaal gebruikt wordt als sturingsinformatie.  

Lees meer...

Tien tips wijkvernieuwing

Om mensen in beweging te brengen bij de ontwikkeling van wijken en buurten bestaat geen eenduidige aanpak. Wel kunnen we op grond van ervaringen een aantal succesfactoren noemen. In dit bericht vindt u een tiental tips die kunnen bijdragen aan een succesvolle ontwikkeling van wijken en buurten. Deze lijst is zeker niet volledig maar geeft u hopelijk wel inspiratie.

 

Lees meer...

Log In

Log in with Facebook

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?