Menu

Leidingevende geeft maar 1% leiding

Een tijd terug had ik een gesprek met een medewerker van een organisatie die midden in een reorganisatieproces verkeerde. Gedwongen ontslagen waren onvermijdelijk. En hoewel nog niet duidelijk was wie mocht blijven, was op basis van het sociaal plan en de zogenaamde krimpfuncties wel duidelijk in welke hoeken de klappen vielen. Ook op de afdeling van de betreffende medewerker moesten mensen het veld ruimen. “Met alle respect, maar als ik zie wat ons afdelingshoofd daadwerkelijk toevoegt, dan vind ik dat hij eigenlijk het beste gemist kan worden. Wij doen het werk, hij vergadert, tekent bonnetjes en maakt rapporten. Wij zien hem weinig”, aldus de medewerker.

Lees meer...

Organisatieveranderingen

De gebroeders Dan en Chip Heath beschrijven in hun boek Made to Stick een onderzoek dat in 1990 in Stanford werd uitgevoerd. Mensen moesten het ritme van bekende liedjes kloppen en anderen moesten het raden. Gemiddeld werd niet meer dan 2,5% geraden. De ‘kloppers’ in het onderzoek gaven vooraf aan dat zij verwachtten dat 50% van de liedjes herkend zou worden. Kortom, zij konden zich niet voorstellen dat wat zij zo duidelijk in hun eigen hoofd hoorden, niet door anderen opgepikt zou worden.

Lees meer...

Reputatiemanagement

Zoals de naam van een bekende direct beelden en associaties oproept, zo is dat ook het geval bij namen van bedrijven en organisaties. Investeren in de reputatie van uw bedrijf of organisatie is een kwestie van de lange adem en levert op termijn zeker rendement op. Juist in deze tijd waarin volledige branches en sectoren onder het vergrootglas van de publieke opinie liggen, is het belangrijk om te bouwen aan een sterk merk. Een reputatie die voldoende positieve associaties oproept om een negatieve beeldvorming over de sector te kunnen weerstaan.

Lees meer...

Sociaal profiel, hulpmiddel bij wijk- en plattelandsvernieuwing

Professionals die zich bezighouden met wijkvernieuwing kijken vaak met enige afstand naar het werkgebied. Een zekere mate van distantie is absoluut van waarde. Echter, een blik vanuit het hart van de samenleving biedt een ander perspectief en levert waardevolle informatie op.
Informatie die helpt bij het creëren van draagvlak en de ontwikkeling van een toekomstbestendige wijk waar plaats is voor huidige en nieuwe bewoners. De uitgangspunten in dit artikel gelden ook voor de vernieuwing van het platteland. Om de essentie van de boodschap te concretiseren, spreek ik in deze blog uitsluitend over wijkvernieuwing.

Lees meer...

Communicatie woningcorporaties moet bijdragen aan betere samenleving

De communicatiefunctie bij woningcorporaties is nog te veel gericht op de dag van morgen. Er worden beloftes gedaan voor de korte termijn. Er worden acties ontwikkeld met het oog op direct resultaat. De waan van de dag regeert.
Communicatie moet echter een bijdrage leveren aan de lange termijn positionering van een corporatie. Communicatie moet beloftes doen die aansluiten bij de structurele ontwikkelingen in de samenleving, d.w.z. bijdragen aan een betere maatschappij. Communicatie moet vooruitzien en haar blik richten op de dagen na overmorgen.

Lees meer...

Participerende observatie, hulpmiddel bij werken in wijken

Een deel van de medewerkers in het sociale domein (bijvoorbeeld woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties) zijn werkzaam in wijken en buurten. Zij zetten zich in om van die wijken en buurten prettige, eigentijdse en toekomstbestendige leefomgevingen te maken. 
In de praktijk worden zij daarbij vaak geconfronteerd met apathie, gebrek aan medewerking of zelfs weerstand. Vaak wordt dit gedrag van bewoners gezien als onwil van mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te participeren.
De communicatie die vanuit de corporatie, de gemeente of de welzijnsorganisatie wordt georganiseerd is te vaak zendergestuurd en schiet tekort om echt zicht te krijgen op wat mensen bezighoudt en om vertrouwen te winnen. Het gebrek aan wederzijds begrip en vertrouwen is een belangrijke oorzaak van bovengeschetst gedrag van bewoners.
Een manier om daadwerkelijk contact met bewoners tot stand te brengen is de participerende observatiemethode.

Lees meer...

Organisatie bij wijkvernieuwing

Wijkvernieuwingsprojecten worden soms gekenmerkt door een geringe slagvaardigheid. Een belangrijke oorzaak hiervan wordt gevormd door de tegenstrijdige belangen van betrokken partijen, zoals: gemeenten, woningcorporaties, politiek, welzijnsorganisaties en aannemer. Tegenstrijdige belangen die een integrale aanpak schier onmogelijk maakt.
Daarnaast wordt de structuur en de cultuur van de projectorganisatie gekenmerkt door tweeslachtigheid: los waar mogelijk en strak waar nodig. Deze tweeslachtigheid is onvermijdelijk, maar is soms tevens de oorzaak van een weinig effectieve aanpak. Het vraagt om krachtig leiderschap en pleit voor een volledig onafhankelijke projectorganisatie.

Lees meer...

Log In

Log in with Facebook

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?