Menu

Diensten

Voor de continuïteit van uw organisatie is het noodzakelijk dat (potentiële) klanten, medewerkers en belanghouders weten wie u bent en waarvoor u staat. Bekendheid en transparantie, op basis van een duidelijke en onderscheidende positionering, zorgen voor vertrouwen. Dat geldt ook bij de totstandkoming van projecten. Kortom, zorg voor een permanente dialoog met iedereen die van belang is voor het succes van uw organisatie of project. Wij helpen u bij het ontwikkelen van een strategie en de uitvoering daarvan. We doen dat op interimbasis, als project- of procesbegeleider of door middel van een advies.

Zoals gezegd: van strategie tot en met regie en uitvoering. In de dagelijkse praktijk vertaalt zich dat in ondermeer de aandachtsgebieden zoals weergegeven in ons overzicht ‘Van B – T’.


Beeldvorming

C
Corporate communicatie
Communicatiestrategie
Communicatie bij organisatieontwikkeling
Crisiscommunicatie

G
Gebiedscommunicatie

I
Interne communicatie
Interimmanagement

K
Krachtenveldanalyse

L
Leefbaarheid

O
Omgevingsmanagement

P
Public relations
Participatie
Persvoorlichting
Procesmanagement
Profiel sociale wijkstructuur
Positionering en profilering

R
Reputatiemanagement

S
social media
Sociaal projectontwikkeling
Stakeholdermanagement

T
Tekstschrijven