Menu

Procesmanagement

Bij de realisatie van projecten zijn vrijwel altijd meerdere partijen betrokken. Dat geldt bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een herstructureringsproject, een organisatievernieuwing, infrastructurele projecten en de realisatie van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Vaak is er sprake van tegenstrijdige belangen, verschillende percepties en emoties. Om tot een goed eindresultaat te komen, is een zorgvuldige procesgang noodzakelijk. Dat vraagt om planning, betekenisgeving, het tot stand brengen van dialogen, sturing en het bieden van perspectief.

Een onafhankelijke procesmanager, met een goede antenne voor bestuurlijke en menselijke verhoudingen, helpt bij de realisatie van de gestelde doelen. Wim Sterks heeft die antenne en weet op een effectieve manier vorm en inhoud te geven ieder complex proces.